คนเลี้ยงวัวพุทธเจ้า

เรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านจิตใจ มีตา – ยาย 2 คนยากจนมากจึงเดินทางไปซื้อของดีจากพระพุทธเจ้า“จิตใจของกระผมแห้งแล้งเหลือเกิน “
เอาวัวชื่อ ศีลธรรม พันธุ์ สัจธรรมนี้ ไปเถอะ ตา – ยายไปเลี้ยงดูให้ดี ไถ – หว่านเมล็ดแห่งมรรคผลนิพพานน่ะ
พระพุทธองค์ทรงตรัสพร้อมกับมอบวัวตัว นั้นให้แก่ 2 ยาจก เมื่อหมู่บ้าน จิตใจได้วัว ศีลธรรมมา ฝนก็ตกทำให้ดินที่แห้ง
แล้ง ชุ่มชื่น ชาวบ้านจึงไถ – หว่านเมล็ดแห่งมรรผลนิพพานที่หว่านบนเนื้อนาบุญให้งอกงามแตกกอและออกรวง เหลืองอร่ามไปไปทั้งทุ่ง ชาวบ้านจึงเก็บเกี่ยวใส่ยุ้งฉางได้มีกิน – มีใช้กันอย่างอุดมสมบูรณ์ มีสันติสุขทั่วหน้ากัน หม่บ้านจิตใจ ของเรารวยแล้ว เพราะวัว ศีลธรรม พันธุ์ สัจจธรรมตัวนี้ ชาวบ้านต่างสรรเสริญคุณค่าของวัวอย่างปลื้มปีติ เราต้องสร้างคอกเพื่อให้วัวได้อาศัย
นี่เป็นมติชาวบ้าน จิตใจ ดังนั้น ต่อมาอีกไม่นาน คอกวัวก็ถูกสร้างขึ้นชื่อว่า วัดวาพิธีีกรรม ศีลธรรม เจ้าวัวผู้นำสันติสุขมาสู่จิตใจ ก็ได้อาศัยอยู่ในคอกแห่งนั้นมันทำงานรับใช้คนที่เลี้ยงมันอย่างขยันขันแข็ง
หลาย ปีต่อมา ตาและยายป่วยหนัก รู้ตัวว่าไม่รอดแน่แล้วจึงสั่งเสียลูก – หลานว่า จงช่วยกันเลี้ยงวัวของพระพุทธเจ้าให้ดีเพราะเป็นวัวที่มีคุณค่าต่อหมู่บ้าน ของเรา หลาน ๆ รับคำด้วยความสะเทือนใจต่างร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจ เมื่อตา – ยาย ขาดใจตายจากพวกเขาไปอย่างไม่มีวันกลับ
แต่เนื่องจากหลาน เป็นคนเจ้าสำราญ หลงในอารยธรรม แมลงเม่าระเริงเล่นอยู่แต่กับแสง – สี และวัตถุนิยมจนลืมดูแลวัว
จึงมีพญามารตนหนึ่งได้เอาเขาวัวไปใส่ให้เสือ ร้ายแล้วพาเสือร้ายไปที่คอกวัว
ส่วนวัวของพระพุทธเจ้าได้กลิ่นเสือจึง เตลิดหนีเข้าป่าไป พญามารได้เปิดคอกวัวให้เสือร้ายที่สวมเขาวัวได้เข้าไปอาศัยอยู่แทนวัวของพระ พุทธเจ้า
ดังนั้น…ต่อมาที่หมู่บ้าน จิตใจ หลานผู้โง่ – เซ่อคิดว่าตัวเองฉลาดเก่งกล้าจึงหลงเลี้ยงดูรักษาแต่คอกววัที่ไม่มีวัวอัน แท้จริง ท้องนาแห่ง บุญแห้งแล้งอีกแล้ว วัวกินเลือด – เนื้อแทนหญ้าและขี้เกียจไม่ยอมลากไถพรวนดินเอาแต่นอนรับการบำรุงเท่านั้น และแล้ว หมู่บ้าน จิตใจ ก็กลับมายากจนอีกวาระหนึ่ง…..จบ…(วัวของพระพุทธเจ้า)
หมายเหตุ………บทความนี้คัดลออกมาจากหนังสือ ไอ้เซ่อ – เจอไอ้ซ่า ตั้งใจพิมพ์คัดลอกออกมาเพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มาก – ก็น้อย เป็นการเพิ่มข้อมูลใหม่ ๆ ขึ้นบนอินเตอร์เนท จะพยายามหาบทความมาพิมพ์เรื่อย ๆ เท่าที่กำลังของตนเองจะมีเท่าที่ทำได้ เหมือนดังเช่น – วัชรเฉทิกปรัชญาปรามิตาสูตร ก็ได้คัดลอกมาจากหนังสือเช่นกันอยากให้ช่วยกันเผยแพร่ต่อ ๆ ไป จะได้มีตัวเลือกในการศึกษาธรรมเพิ่มขึ้น และมีข้อมูลใหม่ ๆ ไม่ซ้ำกับเว็บอื่น ขออนุโมทนา โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะนำสนอข้อมูลใหม่ ๆ มาลงทางอินเตอร์เนทไปเอาจากเว็บอื่นมาบ้าง พิมพ์คัดลอกจากหนังสือบ้างจะเป็นการดีสำหรับผู้ที่สนใจทางธรรมจริง ๆ(บางเรื่องยาวเกินไปก็พิมพ์ไม่ไหว)

Published by 7star2011

ชอบความเงียบสงบ และอ่านหนังธรรมะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: